JOANNA A. SIEMIENIAK PRAWNIK FORUM NEAPOL

Ukończyła prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Neapolu i Izby Handlowej w Casercie gdzie występuje w roli eksperta i tłumacza języka polskiego. Po zdobyciu doświadczenia zawodowego, w 2007 roku została współzałożycielem Międzynarodowej Kancelarii Prawnej „Siemieniak”, która zajmuje się głównie różnymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego, międzynarodowego prawa transportowego i prawa upadłościowego. Kancelaria zapewnia firmom i osobom fizycznym pozasądowe porady i pomoc w zakresie prawa cywilnego. Działa pro bono na rzecz osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Joanna A. Siemieniak świetnie rozmawia w językach: polskim, włoskim, rosyjskim oraz angielskim.

Jest bardzo zdeterminowaną osobą w rozwiązywaniu nowych problemów, co pokazuje w intensywnej walce w obronie klienta i ochronie jego praw priorytetowo traktuje polskich klientów, swoich rodaków i stara się o zapewnienie im sprawiedliwego traktowania prawnego, wolnego od dyskryminacji i pozbawionego uprzedzeń. Jej motto to: „Nic nie jest niemożliwe!” co pozwala, z najwyższym zaangażowaniem, znajdować pozytywne rozwiązania, a jednocześnie skupić się na pokonywaniu wszelkich barier.

UMIEJĘTNOŚCI

Jako prawnik polskiego pochodzenia we Włoszech, zajmuje się przede wszystkim międzynarodowym prawem handlowym, zapewniając włoskim klientom, którzy nawiązali stosunki z Polską, pozasądowe doradztwo i pomoc, a także w przypadku sporu, reprezentację sądową przed dowolnym polskim sądem. Dzięki dobrym relacjom instytucjonalnym i zawodowym, które wypracowała na przestrzeni lat doradza i ułatwia działanie włoskim firmom i osobom prywatnym, które zamierzają inwestować na terytorium Polski. Pomaga polskim przedsiębiorcom zamierzającym wejść na rynek włoski lub już obecnym na  tym rynku. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi wykupu kontraktów z zakresu prawa spółek,  międzynarodowego prawa przewozowego, międzynarodowego prawa handlowego. Ponadto udziela porad i zarządza postępowaniami sądowymi i pozasądowymi dotyczącymi kwestii związanych z windykacją długów. Doradza kolegom w zakresie identyfikacji, interpretacji, stosowania prawa handlowego i polskiego prawa przewozowego. Prowadzi także działalność polegającą na ułatwianiu zrozumienia językowego, prawnego i kulturowego polskich klientów w odniesieniu do procedur i aktów przygotowanych przez firmę lub otrzymanych od organów, instytucji i kontrahentów.

Adwokat NATALIYA MYKHAYLYUK

Absolwentka prawa na Uniwersytecie w Neapolu „Federico II”. Pod koniec stażu w kancelarii prawnej adwokat Filomeny Persico, uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu kryminalistyki i zarejestrowała się w izbie adwokackiej w Neapolu. Dzięki współpracy z kancelarią „Schiavone i Wspólnicy” z siedzibą w Aversa, zdobyła wykształcenie w dziedzinie pracy i zabezpieczenia społecznego, a także prawa imigracyjnego. Jako prawnik oferuje porady i pomoc obywatelom włoskim oraz obywatelom UE i spoza jej terytorium. W szczególności obywatelom spoza UE zapewnia pomoc i porady w zakresie praktyk związanych z ubieganiem się o wizę wjazdową, wydawaniem dokumentu pobytowego i uznaniem obywatelstwa włoskiego. Oferuje pomoc i porady w związku z wydaniem dokumentu pobytowego zgodnie z art. 31 ustawy 286/98 dla rodziców (nieuregulowanych lub bez dokumentów pobytowych) małoletniego cudzoziemca. Ponadto oferuje pomoc i porady wszystkim obywatelom UE i spoza UE znającym języki rosyjski i ukraiński z różnych krajów Europy Wschodniej.